W nowym roku szkolnym do szkół i przedszkoli ma trafić ponad 500 mln zł na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pojawią się też nowe stanowiska, jak np. pedagog specjalny. Dodatkowo od września przez kolejne dwa lata ma być zwiększany poziom zatrudnienia nauczycieli specjalistów, m.in. logopedów, psychologów i pedagogów. Ich minimalną liczbę w odniesieniu do liczby dzieci w placówkach oświatowych określa ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 116). To duża zmiana, bo w wielu szkołach nigdy nie było psychologów, a część ma bardzo mało etatów logopedycznych.