Dziś maturzyści piszą próbny egzamin z matematyki. To test na poziomie podstawowym. W ubiegłym roku co szósty uczeń nie poradził sobie z "królową nauk". Wczoraj pisali język polski na poziomie podstawowym.

Próbne matury mają przybliżyć uczniom nową formułę egzaminu. Tegoroczni uczniowie klas trzecich liceów ogólnokształcących będą wiosną przyszłego roku - jako pierwsi - pisać maturę w nowej formule. Są pierwszym rocznikiem uczniów liceów, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową.

Maturzyści będą zdawać - tak jak dotąd - trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki, chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Nowością będzie dodatkowy, obowiązkowy pisemny egzamin z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru, zdawany na poziomie rozszerzonym (chętni będą mogli przystąpić do więcej niż jednego egzaminu). Dotychczas maturzysta mógł poprzestać tylko na egzaminach z języka polskiego, języka obcego i matematyki.

Maturzyści będą musieli - tak jak dotąd - przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, przy czym egzamin z języka polskiego będzie miał zmienioną formułę. Nie będzie już prezentacji, a zdający zamiast tego będzie losował zadanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.