To jedna z głównych nowości na maturze. Od tego roku szkolnego, każdy maturzysta będzie musiał zdawać co najmniej jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Dziś uczniowie trzecich klas liceum piszą z nich egzaminy próbne.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przypomina, że formuła tych testów trochę się zmienia od tego roku. Na przedmiotach przyrodniczych typu chemia czy biologia, będą zadania opierające się na doświadczeniach. Niestety nadal uczeń nie będzie stać przy probówkach czy mikroskopie. Po prostu na podstawie załączonego tekstu będzie musiał zaplanować owo doświadczenie czy przedstawić wnioski jakie z takiego badania można wyciągnąć.

Również na matematyce będą trochę inne zadania. Rozbudowana została statystyka i kombinatoryka. Jednocześnie w arkuszu pojawi się kilka zadań typu zamkniętego.

Obowiązkowy egzamin na poziomie rozszerzonym, to odpowiedź na postulaty uczelni. Oczekują one , że dzięki zmianie, wyniki maturalne będą lepszym kryterium do przyjmowania do szkół wyższych.

Podczas ostatniej matury, co trzeci maturzysta nie decydował się na zdawanie żadnego dodatkowego przedmiotu. Zdawanie przedmiotu na poziomie rozszerzonym, było dobrowolne.