W oświacie pandemia ma trwać jeszcze przez dwa lata. Dwa kolejne roczniki ósmoklasistów, a także maturzyści z lat 2023 i 2024 będą zdawać łatwiejsze egzaminy – w stosunku do tego, co określono w podstawie programowej.

Dla dwóch następnych roczników w szkołach podstawowych będą obowiązywały uproszczone wymogi podczas egzaminów ósmoklasistów. Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 44zs ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.) egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Ta zasada jednak przez kolejne dwa lata będzie zawieszona. W zamian mają być stosowane wymagania określone w załączniku do wspomnianego projektu rozporządzenia. Takie ułatwienia podczas egzaminów ósmoklasistów zostały po raz pierwszy wprowadzone w grudniu 2020 r. Był to efekt pandemii i wprowadzanej w tym czasie nauki zdalnej. Dodatkowo ustawa z 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (która po poprawkach Senatu została pod koniec kwietnia ponownie skierowana do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży) przewiduje całkowitą rezygnację z dodatkowego przedmiotu podczas egzaminu na koniec szkoły podstawowej. W efekcie będzie się on składał, tak jak obecnie, z języków polskiego, angielskiego i z matematyki.
Równolegle do konsultacji trafił też projekt rozporządzenia w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024. Zawiera on analogiczne rozwiązania, czyli wprowadzenie uproszczonych wymagań, jakie będą obowiązywać w kolejnych latach podczas egzaminów dojrzałości. Warto jednak podkreślić, że w przeciwieństwie do dwóch ostatnich lat, na maturze zostaną przywrócone egzaminy ustne. ©℗
W dwóch kolejnych latach na maturze nadal będą obowiązywać uproszczone wymagania, ale zostaną przywrócone egzaminy ustne
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzań skierowane do konsultacji