Dzisiaj rozpoczynają się egzaminy dojrzałości. Z uwagi na maturalne przecieki w latach ubiegłych Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała zaostrzone zasady ich przeprowadzania. Skierowała do szkół pismo, w którym o nich przypomina.

– Naszym wspólnym zadaniem jest zadbanie o to, aby egzamin przebiegał zgodnie z procedurami, stanowi to bowiem warunek konieczny do przeprowadzenia go w sposób rzetelny i gwarantujący każdemu zdającemu uzyskanie sprawiedliwego wyniku, właściwie odzwierciedlającego poziom jego wiadomości i umiejętności – podkreślił Marcin Smolik, dyrektor CKE.
Jak ma wyglądać uszczelniona procedura? Dyrektor szkoły, odbierając przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi od kuriera, w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego musi sprawdzić, czy wszystkie materiały zostały dostarczone. Przy czym nie może otworzyć żadnego pakietu – przezroczystej koperty, w którą są zapakowane maturalne arkusze. Następnie materiały egzaminacyjne muszą zostać złożone w sejfie, szafie metalowej lub specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu i pozostaną tam do momentu przekazania ich przewodniczącym zespołów nadzorujących przebieg egzaminu w poszczególnych salach – najwcześniej około pół godziny przed rozpoczęciem matur.
Przed egzaminem dyrektor szkoły ma obowiązek pokazać wykaz zawartości przesyłki oraz nienaruszone pakiety wszystkim przewodniczącym zespołów nadzorujących egzamin oraz co najmniej jednemu przedstawicielowi zdających, którzy powinni przeliczyć, czy liczba pakietów zgadza się z wykazem – pakiety przezroczyste nie mogą być otwarte również na tym etapie. Osoby uczestniczące w sprawdzeniu ich nienaruszalności potwierdzają podpisem w protokole, że liczba pakietów się zgadza. Jeżeli jednak okaże się ona inna, trzeba będzie poinformować o tym okręgową komisję egzaminacyjną, a do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji dyrektor zawiesi część pisemną egzaminu z danego przedmiotu.
– Wszystkie osoby uczestniczące w przygotowywaniu, drukowaniu, transporcie i przechowywaniu materiałów egzaminacyjnych są obowiązane do ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem – podkreślił szef CKE.
Komisja przypomina również, że w tym roku matury nie będą już odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązują natomiast wytyczne opracowane przez resorty edukacji oraz zdrowia, a także GIS, które rekomendują m.in. szczepienia, częste mycie rąk i wietrzenie sal.