– Naszym wspólnym zadaniem jest zadbanie o to, aby egzamin przebiegał zgodnie z procedurami, stanowi to bowiem warunek konieczny do przeprowadzenia go w sposób rzetelny i gwarantujący każdemu zdającemu uzyskanie sprawiedliwego wyniku, właściwie odzwierciedlającego poziom jego wiadomości i umiejętności – podkreślił Marcin Smolik, dyrektor CKE.
Jak ma wyglądać uszczelniona procedura? Dyrektor szkoły, odbierając przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi od kuriera, w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego musi sprawdzić, czy wszystkie materiały zostały dostarczone. Przy czym nie może otworzyć żadnego pakietu – przezroczystej koperty, w którą są zapakowane maturalne arkusze. Następnie materiały egzaminacyjne muszą zostać złożone w sejfie, szafie metalowej lub specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu i pozostaną tam do momentu przekazania ich przewodniczącym zespołów nadzorujących przebieg egzaminu w poszczególnych salach – najwcześniej około pół godziny przed rozpoczęciem matur.