Zwiększenie dostępności do pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez nauczycieli specjalistów oraz podniesienie jakości wsparcia dla dzieci i młodzieży w procesie kształcenia, wychowania i opieki - to główny cel uchwalonej właśnie przez Sejm nowelizacji ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw. Jest to odpowiedź na kiepską kondycję psychiczną dzieci i młodzieży, m.in. wskutek nauki zdalnej w czasie pandemii.
Zdaniem autorów rządowego projektu najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest zwiększenie dostępu do wczesnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez specjalistów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach we współpracy z nauczycielami, a także wzmocnienie profilaktyki. Chodzi o to, by jak najwcześniej wyłapywać trudności w rozwoju i funkcjonowaniu uczniów.