– Złożony projekt jest prawie tożsamy w warstwie merytorycznej z ubiegłorocznym projektem ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim, który wywołał falę bezprecedensowej krytyki w całym środowisku akademickim – wskazują autorzy apelu.
Prezydencka propozycja zakłada utworzenie Akademii Kopernikańskiej, która zajmie się m.in. przyznawaniem specjalnych stypendiów, grantów i nagród, organizacją kongresu naukowego. Powstanie też Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, która będzie miała swoje kolegia w kilku różnych miastach w Polsce.