Osoby, który nie zdały egzaminu na marynarza działu pokładowego przed 1 lipca 2014 r., będą mogły ponownie przystąpić do niego na starych zasadach.
Oznacza to, że do poprawki staną ci kandydaci, którzy w pierwszym podejściu otrzymali ocenę negatywną z nie więcej niż dwóch przedmiotów, jeśli obejmował on ich pięć. Na poprawienie wyników będą mieli czas tylko do 1 lipca 2015 r.
Reklama
Tak wynika z nowelizacji z 29 października 2014 r. rozporządzeń ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim (Dz.U. poz. 1529) oraz w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego (Dz.U. poz. 1531). Dzisiaj wchodzą one w życie.
– Proponowany przepis będzie działał na korzyść marynarzy, którzy uzyskali prawo do przystąpienia do egzaminu na dotychczasowych zasadach – uzasadnia zmianę przepisów Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Pomiędzy 1 lipca 2014 r. a wejściem w życie nowelizacji nie odbyły się żadne egzaminy poprawkowe dla marynarzy działu pokładowego.
Etap legislacyjny
Wchodzą w życie 21 listopada 2014 r.