Wniosek o pieniądze trzeba będzie skierować do szefa centralnego wojskowego centrum rekrutacji. Minister obrony narodowej przyzna je tym osobom, które podejmą naukę na uczelniach wyższych na kierunkach zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych oraz zainteresowanym powołaniem do zawodowej służby wojskowej.
Jakie to będą kierunki? Jeszcze nie wiadomo. Określi je w rozporządzeniu minister obrony narodowej, uwzględniając rodzaje kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych. Znajdzie się tam wykaz uczelni, których studenci będą mogli ubiegać się o to świadczenie, sposób i tryb jego przyznawania i wypłacania oraz niezbędne elementy umowy, którą będzie musiał podpisać zainteresowany. Warunkiem przyznania pieniędzy będzie bowiem zawarcie kontraktu, w którym student zobowiąże się do: