– Projektowane rozporządzenie jest odpowiedzią na postulaty rektorów dotyczące zmiany nazw dziewięciu publicznych szkół – wyjaśnia resort edukacji w uzasadnieniu.
Do posługiwania się nazwą „akademia” są uprawnione uczelnie, które w dużej mierze zajmują się działalnością naukową, a nie głównie praktycznym kształceniem studentów. Wyłom w tej zasadzie wprowadził art. 35 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), który obowiązuje od 21 września 2021 r. Przewiduje on możliwość zmiany nazwy publicznej uczelni zawodowej na akademię nauk stosowanych.