Resort edukacji zapowiedział, że wkrótce do wykazu prac legislacyjnych zostanie skierowany projekt ustawy o wsparciu dziecka i ucznia. Jak udało się nam ustalić, poza zwiększeniem środków na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zmienią się też zasady wsparcia dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli. Do samorządów ma popłynąć strumień pieniędzy na zatrudnienie m.in. psychologów, pedagogów i logopedów. Organy prowadzące tego typu placówki obawiają się jednak, że stanie się to kolejnym zadaniem, które będzie skutkowało dokładaniem do edukacji z lokalnych budżetów. Tym bardziej, że wiele gmin już teraz nawet 60 proc. własnych pieniędzy przeznacza na uzupełnienie subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu centralnego. A biorąc pod uwagę, że planowane są podwyżki dla nauczycieli, samorządy rzeczywiście mogą znaleźć się w trudnej sytuacji.
Więcej pieniędzy