Dyrektor placówki oświatowej nie może w dowolny sposób decydować o dodatkowych dniach wolnych. Rodzice i tak mają prawo wysłać tam dziecko
Czy należy dostarczyć do placówki oświadczenie
Moja córka Asia przyniosła do domu oświadczenie do popisu z odręczną adnotacją nauczycielki, że muszę je podpisać. Miałam w nim potwierdzić, że 10 listopada nie wyślę dziecka do szkoły. Nie bardzo mi ten dzień odpowiada, bo wtedy pracuję i nie mam z kim zostawić córki. Czy muszą podpisywać ten dokument?