Chcę się ubiegać o pracę w urzędzie i muszę udokumentować posiadane wykształcenie średnie. Niestety, zapodziałem gdzieś świadectwo dojrzałości. Wiele dni poszukiwań nie przyniosło skutku. Czy mogę wystąpić o wydanie duplikatu? Gdzie powinienem się zgłosić? Dodam, o ile ma to znaczenie, że maturę zdawałem na nowych zasadach cztery lata temu – pisze pan Marcin.
Prawo przewidziało sytuację, w której z rożnych powodów (kradzież, zniszczenie, zgubienie) utraciło się oryginał świadectwa dojrzałości. W tym celu trzeba się zgłosić do właściwej miejscowo okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE) – tej, na której terenie działania zdawało się maturę. Na przykład absolwent szkoły w Tomaszowie Mazowieckim (woj. łódzkie) powinien wystąpić z wnioskiem do komisji w Łodzi, a osoba, która ukończyła liceum w stolicy – do komisji w Warszawie. Trzeba to zrobić w drodze pisemnej. Wzory wniosków komisje zamieszczają na swoich stronach internetowych.
Aby OKE zajęła się prośbą, wniosek trzeba opłacić. Kosztuje to 26 zł od jednego dokumentu. Kserokopię dowodu dokonania zapłaty (np. potwierdzenie przelewu bankowego) należy dołączyć do składanego wniosku. Uwaga! Każda komisja ma własne konto bankowe, więc trzeba pamiętać o doborze właściwego rachunku, na który wpłaca się pieniądze.
OKE na podstawie posiadanej przez siebie dokumentacji wyda duplikat według wzoru, który obowiązywał w dniu wydania oryginału świadectwa. Czas oczekiwania na dokument z reguły wynosi od kilku, kilkunastu dni do miesiąca. Duplikat ma moc oryginału, więc w sposób urzędowy i niepodlegający wątpliwości dokumentuje posiadane wykształcenie średnie.
Należy mieć na względzie, że komisje okręgowe są właściwe w odniesieniu do nowej matury (przeprowadzanej od 2005 r.). W przypadku świadectw uzyskanych wcześniej, ścieżkę związaną z uzyskaniem duplikatu należy przejść w szkole, którą się ukończyło. To ona dysponuje bowiem dokumentacją, która pozwoli wydać duplikat świadectwa ze starej matury. Jeżeli szkoła już nie istnieje, właściwy w opisywanych sprawach jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny, czyli właściwe miejscowo kuratorium oświaty.

Podstawa prawna

Par. 22 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 893 ze zm.).