Rozwój nauki wymaga przekraczania granic. Zarówno granic wiedzy i wyobraźni, jak i tych geograficznych. Bez otwarcia na światowe osiągnięcia i standardy sukces w nauce nie jest możliwy. Dlatego Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia, instytut który powstał zaledwie dwa lata temu, stawia na globalną współpracę i budowanie silnej, międzynarodowej kadry naukowej.

Łukasiewicz – PORT to jeden z wiodących instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, który rozwija nowe technologie na potrzeby przemysłu. Jego aktywność koncentruje się na obszarach inżynierii materiałowej oraz nauk o życiu i biotechnologii, a priorytetowym kierunkiem działalności jest komercjalizacja wyników badań, czyli ich skuteczne wprowadzanie na rynek.

Jednym z kluczowych dla rozwoju Instytutu aspektów jest pozyskiwanie do współpracy cenionych i utalentowanych ekspertów z kraju i zagranicy. W strukturach Łukasiewicz – PORT działa aktualnie dziesięć międzynarodowych zespołów badawczych, ale ich liczba sukcesywnie rośnie. Do końca 2022 roku planowane jest utworzenie pięciu kolejnych, a w roku 2030 ma być ich w sumie czterdzieści. Pracują w nich naukowcy z Polski i innych państw Europy, a także Azji czy Afryki. Znaczącą grupę stanowią również polscy naukowcy, którzy po latach pracy za granicą zamienili renomowane światowe centra badawcze na nowoczesny ośrodek we Wrocławiu. W ciągu ostatnich lat Łukasiewicz – PORT przyciągnął do stolicy Dolnego Śląska kilkunastu naukowców związanych wcześniej z takimi uczelniami jak University of Strasbourg, King’s College London, University of Melbourne czy Japanese Foundation for Cancer Research.

Kampus Pracze / foto: materiały prasowe

- W Łukasiewicz – PORT zapewniamy naukowcom atrakcyjne warunki pracy porównywalne lub nawet lepsze od tych, z jakimi spotykają się w zagranicznych jednostkach – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z Wrocławia. – Mamy świadomość, że sukces prowadzonych badań wymaga nie tylko nowoczesnej infrastruktury laboratoryjnej i światowej klasy aparatury, ale również wielowymiarowego wsparcia, m.in. w zakresie komercjalizacji, badań translacyjnych oraz ochrony własności intelektualnej. I my jako Instytut takie wsparcie zapewniamy. Rozumiemy również, że międzynarodowy talent wymaga wynagradzania na międzynarodowym poziomie.

Wśród naukowców, którzy zdecydowali się na związanie swojej drogi zawodowej z Łukasiewicz – PORT, jest dr Michał Malewicz, lider Zespołu Badawczego Dynamiki Genomu, Zastępca Dyrektora Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii. Do Polski wrócił po ponad 20 latach pracy naukowej w renomowanych ośrodkach badawczych w Europie, m.in. na Uniwersytecie Cambridge, w Instytucie Karolinska w Sztokholmie oraz KIT (Karlsruhe Institute of Technology).

Kampus Pracze / foto: materiały prasowe

Do podjęcia współpracy z Łukasiewicz – PORT przekonał mnie realizowany tu unikatowy model innowacji, który łączy wysokiej klasy badania naukowe ze współpracą z biznesem. To rzadkość nawet na prestiżowych zachodnich uniwersytetach – wyjaśnia dr Malewicz. – Praca w Instytucie Sieci Badawczej Łukasiewicz daje możliwość korzystania z bogatego zaplecza ułatwiającego wdrażanie efektów badań – zarówno technologicznego, jak i merytorycznego w postaci doradztwa ekspertów w zakresie komercjalizacji i aspektów prawnych. To złożony system, który umożliwia transfer osiągnięć naukowych do przemysłu – podkreśla dr Michał Malewicz.

Siłą jednostki badawczej jest aktywne, multidyscyplinarne środowisko naukowe działające w oparciu o światowe standardy prowadzenia prac.

- Znaczące osiągnięcia naukowe wymagają często ogromnych nakładów finansowych, ale kluczowi są tutaj ludzie – mówi dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk, p.o. Dyrektor ds. Badawczych, Dyrektor Centrum Inżynierii Materiałowej w Łukasiewicz – PORT. – Cenieni, ambitni naukowcy to nie tylko kwestia prestiżu dla Instytutu, ale przede wszystkim możliwość rzeczywistego prowadzenia wartościowych projektów naukowych i badań aplikacyjnych, których efekty są możliwe do wprowadzenia na rynek. Co więcej, realizowane projekty stwarzają miejsce dla młodych, utalentowanych naukowców, dając im szansę rozwoju i wspierając w ten sposób budowanie konkurencyjnych na rynku światowym kadr naukowych – dodaje dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk.

Kampus Pracze / nieznane / Łukasz Giza

Więcej informacji:

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, rozwijając nowe technologie na potrzeby przemysłu. Aktywność naukowo-badawcza ośrodka koncentruje się wokół inżynierii materiałowej i biotechnologii. Instytut wspiera rozwój polskich firm i start-upów, jak XTPL czy SensDx, a jednocześnie jest wiarygodnym i pożądanym partnerem dla międzynarodowych korporacji, takich jak Roche, Pfizer, Amgen czy LG Electronics. Instytut jest Podmiotem Zarządzającym programem Wirtualny Instytut Badawczy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

foto: materiały prasowe