Resort edukacji wyda w tym roku niespełna 14 proc. funduszu przeznaczonego na nagrody dla nauczycieli. Inaczej niż samorządy, które szczodrze je rozdają, bo dzięki temu mogą później uniknąć wypłaty czternastek.
Zgodnie z art. 49 ust. 1 Karty nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) środki na nagrody powinny być zarezerwowane w każdym gminnym budżecie. Organy prowadzące szkoły muszą zgromadzić na ten fundusz co najmniej 1 proc. planowanych rocznych wynagrodzeń na płace w podległych im placówkach oświatowych. Sprawdziliśmy, jak gminy wydają te pieniądze z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Bonus od wójta