1 października wchodzi w życie kolejna nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapomniało jednak przygotować na czas rozporządzenia wykonawcze

13 sierpnia prezydent podpisał projekt, który przewiduje m.in. że umowy uczelni ze studentami będą podpisywane na cały przewidywany okres studiów, ich wzory będą umieszczane w internecie, student będzie miał prawo do stypendium już na pierwszym roku studiów, a wykładowcy otrzymają urlop na poratowanie zdrowia po przepracowaniu co najmniej 15 lat.

25 września ministerstwo opublikowało część rozporządzeń m.in. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów oraz dotyczące ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów. Weszły one w życie 29 września.

Wśród nich nie ma jednak ważnego rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna (medycyna laboratoryjna). Nie wiadomo kiedy będzie ono gotowe, gdyż ministerstwo nie odpowiedziało na pytanie DGP w tej sprawie. Nie wiadomo więc, jak długo uczelnie poczekają na nowe wytyczne.

- Kształcenie na kierunku analityka medyczna jest obecnie prowadzone w oparciu o obowiązujące aktualnie wzorcowe efekty kształcenia (WEK), które zostały opracowane przez zespół ekspertów z zakresu analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej (m.in. Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej) i zarekomendowane przez Kolegium Prodziekanów ds. Analityki Medycznej wszystkim uczelniom państwowym – mówi prof. Halina Grajeta, dziekan Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

- Program kształcenia realizowany jest w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w oparciu o dokument „Efekty kształcenia dla kierunku studiów analityka medyczna. Jednolite studia magisterskie – profil praktyczny”, przyjęty przez Senat naszej uczelni w 2012 r. Dokument ten został przygotowany w oparciu o wzorcowe efekty kształcenia dla przedmiotowego kierunku studiów, które zostały opublikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rozporządzeniu z 15 czerwca 2012r i opisuje efekty kształcenia studentów kierunku analityki medycznej w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych – mówi prof. Maciej Jankowski, kierownik Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykładowcy apelowali do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o utrzymanie wzorcowych efektów kształcenia w dotychczasowym kształcie. Czy tak się stanie, nie wiadomo. Wielu naukowców nie uczestniczyło w konsultacjach w sprawie nowych aktów wykonawczych, gdyż zorganizowano je w wakacje. Mają jednak nadzieję, że oczekiwane rozporządzenie potwierdzi dotychczasową formułę kształcenia.

- Nie wyobrażamy sobie innego rozwiązania. Do czasu jego wejścia w życie uczelnie będą realizowały istniejące ustalenia WEK – zapewnia prof. Halina Grajewa.