13 sierpnia prezydent podpisał projekt, który przewiduje m.in. że umowy uczelni ze studentami będą podpisywane na cały przewidywany okres studiów, ich wzory będą umieszczane w internecie, student będzie miał prawo do stypendium już na pierwszym roku studiów, a wykładowcy otrzymają urlop na poratowanie zdrowia po przepracowaniu co najmniej 15 lat.

25 września ministerstwo opublikowało część rozporządzeń m.in. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów oraz dotyczące ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów. Weszły one w życie 29 września.

Wśród nich nie ma jednak ważnego rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka medyczna (medycyna laboratoryjna). Nie wiadomo kiedy będzie ono gotowe, gdyż ministerstwo nie odpowiedziało na pytanie DGP w tej sprawie. Nie wiadomo więc, jak długo uczelnie poczekają na nowe wytyczne.

- Kształcenie na kierunku analityka medyczna jest obecnie prowadzone w oparciu o obowiązujące aktualnie wzorcowe efekty kształcenia (WEK), które zostały opracowane przez zespół ekspertów z zakresu analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej (m.in. Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej) i zarekomendowane przez Kolegium Prodziekanów ds. Analityki Medycznej wszystkim uczelniom państwowym – mówi prof. Halina Grajeta, dziekan Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

- Program kształcenia realizowany jest w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w oparciu o dokument „Efekty kształcenia dla kierunku studiów analityka medyczna. Jednolite studia magisterskie – profil praktyczny”, przyjęty przez Senat naszej uczelni w 2012 r. Dokument ten został przygotowany w oparciu o wzorcowe efekty kształcenia dla przedmiotowego kierunku studiów, które zostały opublikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rozporządzeniu z 15 czerwca 2012r i opisuje efekty kształcenia studentów kierunku analityki medycznej w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych – mówi prof. Maciej Jankowski, kierownik Oddziału Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykładowcy apelowali do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o utrzymanie wzorcowych efektów kształcenia w dotychczasowym kształcie. Czy tak się stanie, nie wiadomo. Wielu naukowców nie uczestniczyło w konsultacjach w sprawie nowych aktów wykonawczych, gdyż zorganizowano je w wakacje. Mają jednak nadzieję, że oczekiwane rozporządzenie potwierdzi dotychczasową formułę kształcenia.

- Nie wyobrażamy sobie innego rozwiązania. Do czasu jego wejścia w życie uczelnie będą realizowały istniejące ustalenia WEK – zapewnia prof. Halina Grajewa.