1 października wchodzi w życie kolejna nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapomniało jednak przygotować na czas rozporządzenia wykonawcze

13 sierpnia prezydent podpisał projekt, który przewiduje m.in. że umowy uczelni ze studentami będą podpisywane na cały przewidywany okres studiów, ich wzory będą umieszczane w internecie, student będzie miał prawo do stypendium już na pierwszym roku studiów, a wykładowcy otrzymają urlop na poratowanie zdrowia po przepracowaniu co najmniej 15 lat.

25 września ministerstwo opublikowało część rozporządzeń m.in. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów oraz dotyczące ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów. Weszły one w życie 29 września.