Takie rozwiązania zakłada rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, którego konsultacje się zakończyły.
– Jeśli będę miał dobrego nauczyciela, ale nie będzie on miał formalnych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z innego przedmiotu, kurator może nie zgodzić się na jego zatrudnienie. Może wtedy zarzucić mi, że nie realizuję podstawy programowej i zaleceń kuratoryjnych. Efekt? Zwolnienie mnie z mocy prawa – mówi Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.