Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powołał Justynę Orłowską na pełnomocnika ministra edukacji i nauki do spraw transformacji cyfrowej. Powołanie Justyny Orłowskiej będzie uzupełniać jej misję jako pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech.

Jak informuje MEiN, głównym zadaniem pełnomocnika będzie koordynacja cyfryzacji systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, a także rozwoju edukacji opartej na innowacjach i nowych technologiach. Kierowane przez Justynę Orłowską Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie także zaangażowane w realizację misji transformacji cyfrowej edukacji i szkolnictwa wyższego, nadając jej wymiar międzyresortowy.

"W ramach nowych obowiązków Justyna Orłowska będzie odpowiadać m.in. za tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie usług elektronicznych, systemów, rejestrów i innych narzędzi cyfrowych wspierających cyfryzację systemu oświaty i systemu szkolnictwa wyższego, a także za wdrażanie nowych rozwiązań dydaktycznych i programów wspierających kształcenie w obszarze kompetencji przyszłości oraz rozwój kreatywności w społeczeństwie. Będzie również reprezentować ministra na tych polach" – czytamy w komunikacie resortu edukacji i nauki.

Justyna Orłowska pochodzi z nauczycielskiej rodziny, jest z wykształcenia ekonometrykiem, finansistą i ekspertem od zarządzania funduszami. Absolwentka studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, zdobyła tytuł magistra na kierunku Finanse i Rachunkowość w SGH i tytuł magistra finansów na Uniwersytecie University of New South Wales w Australii. Zawodowe doświadczenie zdobywała w spółkach konsultingowych, takich jak Capital One Advisers, Ipopema Securities, Enterprise Investors czy EY, gdzie realizowała wiele projektów związanych z analityką w bankowości inwestycyjnej. Od 2020 r. wchodzi w skład Zespołu Ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W październiku 2016 r. dołączyła do zespołu doradców ministra rozwoju, gdzie odpowiadała za zarządzanie innowacyjnymi projektami cyfrowymi. Pełniła także funkcję doradcy premiera ds. innowacji i finansów. W kwietniu 2018 r. została mianowana dyrektorem pionierskiego programu GovTech Polska, którego zadaniem jest wdrażanie innowacji i nowych technologii w sektorze publicznym. W marcu 2020 r. powołana na pełnomocnika prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

W grudniu 2020 r. powierzone zostało jej kierowanie Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jego nadrzędnym celem jest koordynowanie całości procesu tworzenia przez administrację publiczną narzędzi cyfrowych, skupiając się nie tylko na samym technologicznym aspekcie, ale także uczestnicząc w procesie tworzenia cyfrowej rzeczywistości i jej popularyzacji wśród obywateli.

Wyróżniona m.in. za szczególny wkład w rozwój Polskiej Transformacji Cyfrowej w 2019 r. "Rzeczypospolitej". Znalazła się w gronie TOP 20 Women in Cybersecurity 2019 i dwukrotnie w zestawieniu Women in GovTech magazynu GovInsider. Zdobyła Nagrodę DigitalShapers w kategorii "Innowacje i Technologie" w 2019 r. Otrzymała także Nagrodę Związku Cyfrowa Polska – Cyfrowy Orzeł i nagrodę Orzeł Innowacji przyznawaną przez "Rzeczpospolitą" oraz znalazła się w Rankingu "30 przed 30" miesięcznika "Forbes" 2020 r.