Jak informuje MEiN, głównym zadaniem pełnomocnika będzie koordynacja cyfryzacji systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, a także rozwoju edukacji opartej na innowacjach i nowych technologiach. Kierowane przez Justynę Orłowską Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie także zaangażowane w realizację misji transformacji cyfrowej edukacji i szkolnictwa wyższego, nadając jej wymiar międzyresortowy.

"W ramach nowych obowiązków Justyna Orłowska będzie odpowiadać m.in. za tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie usług elektronicznych, systemów, rejestrów i innych narzędzi cyfrowych wspierających cyfryzację systemu oświaty i systemu szkolnictwa wyższego, a także za wdrażanie nowych rozwiązań dydaktycznych i programów wspierających kształcenie w obszarze kompetencji przyszłości oraz rozwój kreatywności w społeczeństwie. Będzie również reprezentować ministra na tych polach" – czytamy w komunikacie resortu edukacji i nauki.

Justyna Orłowska pochodzi z nauczycielskiej rodziny, jest z wykształcenia ekonometrykiem, finansistą i ekspertem od zarządzania funduszami. Absolwentka studiów licencjackich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, zdobyła tytuł magistra na kierunku Finanse i Rachunkowość w SGH i tytuł magistra finansów na Uniwersytecie University of New South Wales w Australii. Zawodowe doświadczenie zdobywała w spółkach konsultingowych, takich jak Capital One Advisers, Ipopema Securities, Enterprise Investors czy EY, gdzie realizowała wiele projektów związanych z analityką w bankowości inwestycyjnej. Od 2020 r. wchodzi w skład Zespołu Ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Reklama

W październiku 2016 r. dołączyła do zespołu doradców ministra rozwoju, gdzie odpowiadała za zarządzanie innowacyjnymi projektami cyfrowymi. Pełniła także funkcję doradcy premiera ds. innowacji i finansów. W kwietniu 2018 r. została mianowana dyrektorem pionierskiego programu GovTech Polska, którego zadaniem jest wdrażanie innowacji i nowych technologii w sektorze publicznym. W marcu 2020 r. powołana na pełnomocnika prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

W grudniu 2020 r. powierzone zostało jej kierowanie Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jego nadrzędnym celem jest koordynowanie całości procesu tworzenia przez administrację publiczną narzędzi cyfrowych, skupiając się nie tylko na samym technologicznym aspekcie, ale także uczestnicząc w procesie tworzenia cyfrowej rzeczywistości i jej popularyzacji wśród obywateli.

Wyróżniona m.in. za szczególny wkład w rozwój Polskiej Transformacji Cyfrowej w 2019 r. "Rzeczypospolitej". Znalazła się w gronie TOP 20 Women in Cybersecurity 2019 i dwukrotnie w zestawieniu Women in GovTech magazynu GovInsider. Zdobyła Nagrodę DigitalShapers w kategorii "Innowacje i Technologie" w 2019 r. Otrzymała także Nagrodę Związku Cyfrowa Polska – Cyfrowy Orzeł i nagrodę Orzeł Innowacji przyznawaną przez "Rzeczpospolitą" oraz znalazła się w Rankingu "30 przed 30" miesięcznika "Forbes" 2020 r.