Reklama
Ponieważ ograniczenia mocno wpływają na funkcjonowanie polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Ministerstwo Edukacji i Nauki uznało, że nie powinny być utrzymywane permanentnie w warunkach, które tego nie wymagają. Resort uważa, że obecna sytuacja epidemiczna w Polsce, w tym zniesienie większości obostrzeń związanych z COVID-19, przemawia za rezygnacją z wprowadzonych restrykcji. Projekt rozporządzenia przywraca standardowe zasady funkcjonowania uczelni oraz kształcenia studentów i doktorantów.
Ministerstwo zastrzega, że w przypadku zwiększenia liczby zachorowań na COVID-19 w Polsce będzie możliwe ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym m.in. przejście na kształcenie w trybie hybrydowym, a w skrajnym przypadku – powrót do kształcenia zdalnego. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień międzyresortowych