Uczelnie zainteresowane pieniędzmi na likwidację barier dla osób z niepełnosprawnościami mogą już składać wnioski do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Wnioskować mogą zarówno placówki publiczne, jak i prywatne.

To już trzecia edycja konkursu „Uczelnia dostępna”. Jednak wciąż potrzeby są duże. – W poprzednich edycjach przekazaliśmy łącznie ponad 550 mln zł na realizację projektów na 151 uczelniach – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.
Wnioskodawcą może być wyłącznie placówka, której nie przyznano dofinansowania w poprzednich konkursach. Pieniądze można otrzymać m.in. na wdrożenie zmian organizacyjnych, zatrudnienie pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami lub utworzenie stanowiska ds. dostępności uczelni, dostosowanie takich procesów na uczelni jak rekrutacja, kształcenie i działalność naukowa oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry.
Konkurs przebiega w dwóch modelach – ścieżce mini i midi. Działania, jakie wnioskodawca może wskazać do realizacji, zależą od opcji, którą wybierze. Od niej zależy też maksymalna kwota, jaką może otrzymać.
Budżet konkursu to 60 mln zł. Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych to 100 tys. euro, a maksymalna – 4 mln zł. Nabór potrwa do 5 lipca br. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na przełomie września i października 2021 r., a projekty powinny zostać zrealizowane do 31 października 2023 r. ©℗