Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) podtrzymuje swoje krytyczne stanowisko i wzywa do wycofania z dalszego procedowania projektu nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: p.s.w.n.), który ma wprowadzić pakiet wolności akademickiej. Zgodnie z nim wykładowca nie będzie mógł zostać ukarany dyscyplinarnie za wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych.
Konstytucja wystarcza