Rodzice dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w podstawówkach, nie muszą się martwić o pieniądze o wyprawkę szkolną. Podręcznik, ćwiczenia i inne materiały edukacyjne będą sfinansowane z budżetu państwa. Takie zmiany wprowadza ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 811), która dziś wchodzi w życie.
W kolejnych latach takie wsparcie zostanie rozszerzone na wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Darmowy podręcznik będzie własnością placówek, które będą go udostępniać kolejnym uczniom. Łącznie każdy egzemplarz ma być wykorzystywany przez trzy lata.
Podręcznik dla pierwszoklasistów zostanie dostarczony szkołom przez resort edukacji. Z kolei ćwiczenia i inne materiały edukacyjne, czyli książkę do nauki języka obcego, organy prowadzące placówki będą kupować z przyznanej dotacji celowej. Na podręcznik np. do angielskiego wyniesie ona maksymalnie do 25 zł, a na ćwiczenia – do 50 zł. Takie kwoty będą obowiązywać w szkołach podstawowych w klasach I–III. Natomiast w starszych (IV–VI) dotacja do kształcenia ogólnego, w tym na zakup podręczników, ma wynieść do 140 zł, a ćwiczenia – do 25 zł. W gimnazjach na książki trafi do 250 zł, a na ćwiczenia – do 25 zł.
Zgodnie z nowymi przepisami nauczyciele nie mogą się domagać od rodziców dopłaty na zakup materiałów edukacyjnych. Co więcej, nie mogą także żądać od nich nabycia np. innego podręcznika. W takiej sytuacji rada pedagogiczna powinna zwrócić się do gminy o jego zakup. Wtedy jednak pieniądze na ten cel musi wyłożyć samorząd.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 8 lipca 2014 r.