Nauczyciele w zdecydowanej większości - prowadząc nauczanie zdalne - pracują na własnym sprzęcie. Ponad połowa z nich od marca do czerwca zakupiła sprzęt z własnych środków - wynika m.in. z ankiety Związku Nauczycielstwa Polskiego, której wyniki opublikowano w poniedziałek.

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) udostępnił na swojej stronie internetowej wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w grudniu wśród nauczycieli. Badanie dotyczyło finansowania zakupu sprzętu do realizacji zdalnego nauczania i programu jednorazowego dofinansowania w kwocie 500 zł.

Z odpowiedzi respondentów wynika, że nauczyciele w zdecydowanej większości - prowadząc nauczanie zdalne - pracują na własnym sprzęcie (86,7 proc.). Ponad połowa z nich w okresie od marca do czerwca z własnych środków zakupiła sprzęt do prowadzenia zajęć w formie zdalnej (56,9 proc.).

"Nauczyciele uważają, że sprzęt do prowadzenia zajęć w formie zdalnej zakupiony wiosną również powinien być objęty refundacją (92,4 proc.)" - czytamy w opracowaniu.

Z ankiety wynika również, że zdecydowana większość nauczycieli (94 proc.) poniosła do tej pory własne koszty związane z nauczaniem online (łącznie: sprzęt, internet, media): do 500 zł wydało 22,9 proc. ankietowanych, do 1000 zł - 26,5 proc., do 2000 zł - 15,7 proc., a powyżej 2000 zł - 29,1 proc. z nich.

Nauczyciele nie napotkali przeszkód ze złożeniem wniosku o otrzymanie jednorazowego dofinansowania w wysokości 500 zł i większość z nich (93 proc. ankietowanych) go złożyła.

"Natomiast wśród najczęściej wymienianych przeszkód pojawia się kwestia braku objęcia programem nauczycielek wychowania przedszkolnego, które wiosną - w czasie zamknięcia przedszkoli - finansowały z własnych środków zakup sprzętu do pracy online" - podkreślono.

W ankiecie ZNP wzięło udział 18 332 nauczycieli i nauczycielek.

Na mocy listopadowego rozporządzenia ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka nauczyciele mogli uzyskać dofinansowanie do 500 zł zakupu sprzętu do nauki zdalnej: akcesoriów komputerowych lub oprogramowania. Aby je uzyskać, nauczyciel musiał do 7 grudnia 2020 r. złożyć wniosek do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony. Na ten cel resort przeznaczył 300 mln zł.