Wiceminister edukacji Joanna Berdzik powiedziała IAR, że druk pierwszego podręcznika jest już zakończony i będzie on dostarczony do szkół na czas. Zapewniła, że 1 września 2014 roku pierwszoklasiści rozpoczną rok szkolny z darmowym podręcznikiem.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 75 senatorów. Jeden był przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa ma wejść w życie w 14 dni po jej opublikowaniu.

Berdzik uważa, że ustawa powinna wejść w życie absolutnie szybko, by szkoły mogły stabilnie planować nowy rok szkolny oraz po to, by można było rozpocząć proces wnioskowania o dotacje i przekazywania tej dotacji do samorządu terytorialnego, a potem do szkół.

Podręcznik do klas pierwszych będzie się składał z czterech części. Przedstawicielka resortu edukacji powiedziała IAR, że finalizowane są już prace nad drugą jego częścią.
"Będziemy te podręczniki sukcesywnie do szkół dostarczać, także nie będzie tu na pewno żadnej przerwy" - zapewniła.

Nowelizacja zobowiązuje MEN do stopniowego wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki i ćwiczenia. Zakłada, że w roku szkolnym 2014/2015 otrzymają je uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej. W następnym roku szkolnym uczniowie klas I i II oraz IV szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjalnej, a roku szkolnym 2016/2017 wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.