Od września pierwszoklasiści będą korzystać z bezpłatnego rządowego podręcznika - elementarza. Książki do etyki i religii nie są dotowane przez rząd.

U nas nic się nie zmieniło, rodzice muszą podręcznik kupić - mówi IAR doktor Aneta Rayzacher-Majewska z Biura Programowania Katechezy przy Episkopacie Polski. Za książkę do religii odpowiada Kościół katolicki.

Polacy akceptują naukę religii w szkole. Z ostatnich badań CBOS w tej sprawie wynika, że 72. procent ankietowanych jest za nauczaniem religii w szkołach publicznych. W 1991 roku było ich około 50 procent.