Zmiany te wynikają z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Ma ona wejść w życie 1 stycznia 2015 r.
– Pierwotnie wspomniane placówki miały w ogóle nie prowadzić takich kursów. Zgodnie z ostatnią wersją zmian takie prawo będzie przysługiwać tylko niektórym z nich – mówi Waldemar Żakowski, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.