W przyszłym roku liczba nauczycieli powinna wzrosnąć o 18 tys. Tyle jest ich potrzebnych do kształcenia sześciolatków w pierwszych klasach szkół podstawowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że z analiz dotyczących możliwości zatrudnienia nauczycieli wynika, że w ciągu najbliższych dwóch lat w systemie oświaty pojawi się ponad 30 tys. miejsc pracy.

– 18 tys. nauczycieli szacujemy, że pojawi się 1 września 2014 r. w systemie edukacji, podobna liczba w roku 2015 – mówi Przemysław Krzyżanowski, wiceminister edukacji narodowej.