W przyszłym roku liczba nauczycieli powinna wzrosnąć o 18 tys. Tyle jest ich potrzebnych do kształcenia sześciolatków w pierwszych klasach szkół podstawowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że z analiz dotyczących możliwości zatrudnienia nauczycieli wynika, że w ciągu najbliższych dwóch lat w systemie oświaty pojawi się ponad 30 tys. miejsc pracy.

– 18 tys. nauczycieli szacujemy, że pojawi się 1 września 2014 r. w systemie edukacji, podobna liczba w roku 2015 – mówi Przemysław Krzyżanowski, wiceminister edukacji narodowej.

Tłumaczy, że jest to związane z obniżeniem wieku szkolnego.

– W momencie, kiedy te dwa roczniki, czyli po 200 tys. dzieci, będzie przechodziło, przez cały system edukacyjny to będzie ogromna szansa również dla nauczycieli przedmiotowców. Planujemy, że ci pedagodzy na poziomie drugiego etapu edukacyjnego, czyli w klasach 4-6, a także gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych będą znajdowali zatrudnienie w oświacie – wskazuje.