To, czy student będzie musiał zapłacić za drugi kierunek nie będzie już zależeć od uzyskania na nim bardzo dobrych wyników.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zaproponowało zmiany w zasadach odpłatności za kształcenie podczas wczorajszych obrad Okrągłego Stołu Humanistyki.
Zgodnie z propozycjami resortu student będzie z góry wiedział, czy musi płacić za kolejny fakultet. Obecnie osoba rozpoczynająca go nie wie, czy będzie musiała zapłacić. Dopiero uzyskanie odpowiednich wyników na każdym roku studiów (w ramach drugiego fakultetu) zwalnia z opłaty za dany rok.