Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty, która daje ministrowo edukacji narodowej możliwość zlecenie opracowania i wydania podręcznika. Takie samo prawo, w przypadku podręcznika dla szkół artystycznych, będzie dotyczyło ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 436 posłów, jeden był przeciw, sześciu wstrzymało się od głosu. Projekt został przekazany do Senatu.

Ministerstwo edukacji narodowej będzie miało możliwość zlecenia opracowania i wydania podręczników. Na podstawie tej zmiany dla pierwszoklasistów trafią bezpłatne książki.

Takie m.in. rozwiązanie zawiera ustawa z 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Trafi teraz pod obrady Senatu.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją takie samo prawo zyska minister kultury i dziedzictwa narodowego, o ile podręcznik będzie dotyczył szkół artystycznych.

Jednocześnie wprowadza mechanizm umożliwiający dopuszczenie rządowych książek do użytku szkolnego z mocy prawa. A to oznacza, że nie będą one podlegały ocenie recenzentów, tak jak ma to miejsce w przypadku innych podręczników szkolnych dopuszczalnych do publikacji.

Na podstawie tej nowelizacji resort edukacji ma zlecić Ośrodkowi Rozwoju Edukacji opracowanie darmowego podręcznika dla uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej uczniowie.

Poza nim od 1 września 2014 r. uczeń rozpoczynający naukę w szkole dostanie pieniądze na zakup dodatkowych materiałów: 25 zł na książkę do języka obcego i 50 zł na ćwiczenia.