Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie mogło zlecać opracowanie i wydanie książek dla uczniów. W efekcie uczniowie otrzymają bezpłatne pomoce edukacyjne. Senatorowie przyjęli w czwartek prawie jednogłośnie rządową nowelizację ustawy 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, nie wprowadzając do niej żadnych poprawek.

Nowelizacja umożliwia dopuszczenie zleconych przez rząd podręczników do użytku szkolnego z mocy prawa. Nie będą więc one podlegały ocenie recenzentów i ekspertów.

Zmiana ustawy przewiduje też, że dyrektorzy szkół nie będą zobowiązani do poinformowania rodziców do 15 czerwca każdego roku o wykazie podręczników, które mają obowiązywać po wakacjach. Zaproponowane przepisy nakładają na szefów placówek obowiązek przedstawiania takiej listy, ale nie wskazują terminu, w którym mają to zrobić.
Po wejściu w życie nowelizacji resort edukacji ma zlecić Ośrodkowi Rozwoju Edukacji opracowanie darmowego podręcznika dla uczniów I klasy szkoły podstawowej. Od 1 września 2014 r. rodzice otrzymają też pieniądze na zakup dodatkowych materiałów dla dzieci. Dostaną 25 zł na książkę do języka obcego i 50 zł na ćwiczenia.
Ponadto od września 2015 r. również drugoklasiści będą korzystali z darmowego podręcznika. Z kolei uczniowie czwartych klas podstawówki otrzymają dotację w wysokości 140 zł na zakup książek oraz 25 zł na ćwiczenia, a ci z I klas gimnazjum – na te same cele odpowiednio 250 zł i 25 zł.