Zawiera on rozwiązania, które wcześniej zapowiadała Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej. Zrobiła to przy okazji kolejnych zmian dotyczących objęcia po wakacjach obowiązkiem szkolnym sześciolatków.

Zgodnie z propozycjami zmian osoba zatrudniona w celu wsparcia uczącego pedagoga będzie musiała posiadać wykształcenie wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Przeciwko niej nie może się toczyć postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie, a także za przestępstwo popełnione umyślnie.

Nauczyciele wspomagający będą się opiekować m.in. dziećmi w klasach I–III, a także pracować w świetlicy.

W projekcie wprowadzono też rozwiązania ułatwiające dla rodziców sześciolatków. Ci będą mogli bez terminowych ograniczeń wnioskować o zapewnienie nauki dziecka w domu, a także o skorzystanie z poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu podjęcia decyzji o odroczeniu obowiązku pójścia do szkoły. Opiekunowie ubiegający się o takie przesunięcie będą mogli wystąpić do prywatnej poradni. Obecnie przepisy na to nie zezwalały.

Etap legislacyjny

Projekt czeka na I czytanie