Uczelnia może anulować zaliczenia, jeśli okaże się, że osobę egzaminował wykładowca, który miał podrobione uprawnienia.
Problemy kadrowe szkół wyższych coraz częściej odbijają się na studentach. Niektóre z nich niedostatecznie weryfikują kwalifikację zatrudnianych osób.
– Przepisy powierzają władzom uczelni dbałość o przestrzeganie prawa, także w zakresie realizacji polityki zatrudnienia i polityki kadrowej – zaznacza Łukasz Szelecki, rzecznik prasowy resortu nauki.