Lena Kolarska-Bobińska nową minister nauki i szkolnictwa wyższego. Europosłanka zastąpi Barbarę Kudrycką.

Profesor Lena Kolarska - Bobińska, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku otrzymała mandat europosła, kandydując z listy PO. Wcześniej przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora Instytutu Spraw Publicznych.

Doradzała prezydentowi RP w ramach Komitetu Ekonomicznego i Grupy Refleksyjnej, a także pełnomocnikowi rządu do spraw negocjacji członkowskich.
Wchodziła w skład licznych polskich i międzynarodowych organizacji zawodowych i ciał doradczych, między innymi: Komitetu Etyki w Nauce oraz Komitetu Socjologii PAN, rady naukowej UW oraz urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przez wiele lat była pracownikiem naukowym Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. W okresie 1991-1997 zajmowała stanowisko dyrektora Centrum Badania Opinii Społecznej. Od 1997 do 2009 roku pełniła funkcję dyrektora Instytutu Spraw Publicznych i prezesa zarządu tej fundacji.

Opublikowała jako autor, współautor i redaktor szereg prac naukowych, w tym kilka opracowań książkowych. Jest członkinią rady programowej Kongresu Kobiet. W 2011 roku została "ministrem energii, środowiska i rolnictwa" w gabinecie cieni tej organizacji.

Ukończyła studia na Wydziale Socjologii UW. W 1993 roku dostała tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1974-1976 przebywała w USA na Stypendium Forda.