Klub parlamentarny PiS złożył w Sejmie wniosek o zarządzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. W proponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość referendum miałoby się znaleźć tylko jedno pytanie.

- Projekt obywatelski zakładał także pytania dotyczące całego systemu oświaty - mówił na dzisiejszej konferencji prasowej Mariusz Błaszczak. - Skoro niektórzy spośród parlamentarzystów kolacji rządzącej mówili, że nie poprą wniosku dlatego, że zawiera pięć pytań dotyczących szerszego zakresu, to klub PiS mówi: Sprawdzam - dodał poseł.

- Dwie kwestie są podstawowe w sprawie naszego projektu. Kwestia edukacyjna i obywatelska - tłumaczył Kazimierz Michał Ujazdowski. - Kwestia edukacyjna to po prostu powiedzenie czegoś bardzo prostego: o tym kiedy dziecko ma rozpoczynać szkołę powinien decydować rodzic. Dzieci w tym wieku są na bardzo różnym stopniu rozwoju i wrażliwości. To nie pani minister Szumilas wie lepiej kiedy dziecko powinno rozpocząć obowiązek szkolny, tylko rodzic. To jest kwestia podstawowa dotycząca dobra dziecka i prawa rodziców. Polski system szkolny jest nieprzygotowany do tego eksperymetu. Druga kwestia dotyczy tego jak jest traktowany obywatel w Polsce. Czy ma prawo podejmowania decyzji w ważnych sprawach publicznych? Czy ma prawo korzystać z konstytucyjnego uprawnienia do referendum? - pytał poseł PiS.

- Ostateczną decyzję w sprawie referendum podejmuje Sejm i izba taką decyzję już podjęła - stwierdził w rozmowie z IAR poseł Paweł Olszewski z PO. Marek Sawicki PSL dodał, że czeka na bardziej odkrywcze inicjatywy PiS niż powielanie pomysłów już raz głosowanych. Dariusz Joński z SLD stwierdził w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową, że organizowanie referendum z jednym pytaniem nie ma sensu, bo sześciolatki powinny iść do szkoły.

Głosowanie nad obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie referendum odbyło się w Sejmie 8 listopada. Wnioskodawcy chcieli zadać obywatelom pięć pytań: Czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków? Czy jesteś za zniesieniem obowiązku przedszkolnego pięciolatków? Czy jesteś za przywróceniem w liceach ogólnokształcących pełnego kursu historii oraz innych przedmiotów? Czy jesteś za stopniowym powrotem do systemu: 8 lat szkoły podstawowej + 4 lata szkoły średniej? Czy jesteś za ustawowym powstrzymaniem procesu likwidacji publicznych szkół i przedszkoli? Za przeprowadzeniem referendum głosowało 222 posłów. Przeciw - 232. Posłowie PSL Eugeniusz Kłopotek i Andrzej Dąbrowski opowiedzieli się za wnioskiem.