Posłowie odrzucili obywatelski wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum edukacyjnego. Jedno z pytań miało dotyczyć wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Za odrzuceniem wniosku głosowało 232 posłów, przeciw 222.