Opóźnienie we wprowadzeniu przymusu szkolnego dla 6-latków. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty.

Ustawa przewiduje stopniowe wprowadzanie sześciolatków do szkoły podstawowej w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016

I tak - w roku szkolnym 2014/2015 do szkół zostaną posłane dzieci urodzone w 2007 r. oraz urodzone w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Natomiast od roku 2015/2016 obowiązkiem szkolnym byłyby objęte dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz urodzone w 2009 r.