„Senat Uczelni zaakceptował kierunek zmian w strukturze SGH. Będzie to pierwsza od ponad 20 lat zmiana struktury organizacyjnej naszej Uczelni” – poinformował rzecznik uczelni Marcin Poznań. Nowe szkoły mają być autonomiczne programowo i finansowo, co – jak zapewniają władze uczelni – ma pozwolić na zwiększenie jej potencjału badawczego, sprawniejsze zarządzanie, a także polepszenie zdolności pozyskiwania środków na badania naukowe. Pierwsi studenci rozpoczną studia w nowym programie od roku akademickiego 2015/2016.

Uczelnia jest obecnie objęta państwowym programem naprawczym. Wprawdzie 2012 r. udało się jej zakończyć z zyskiem w wysokości 1,1 mln zł, ale jeszcze w sierpniu tego roku uczelnia była jedną z zaledwie trzech polskich szkół wyższych, do których minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka wysłała pisma ostrzegawcze. Groziła w nich, że jeżeli sytuacja finansowa uczelni nie zostanie doprowadzona do porządku, resort wyznaczy rektora komisarza.

Wpływy SGH malały w znacznej części z powodu mniejszej liczby chętnych na studia podyplomowe. W czasie kryzysu przedsiębiorstwa zaczęły rzadziej wysyłać na nie swoich pracowników. Oprócz tego uczelnia musiała spłacać kredyt zaciągnięty na budowę nowego gmachu oraz prowadziła remonty w kilku należących do niej budynkach.

We wrześniu ubiegłego roku senat SGH zatwierdził specjalny program naprawczy. Plan podzielenia uczelni na trzy mniejsze jednostki to jego kontynuacja.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie został założona w 1906 r. jako Prywatne Kursy Handlowe Męskie Augusta Zielińskiego. Jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. Prowadzony przez nią kierunek zarządzanie zajął właśnie 69. miejsce na świecie w prestiżowym rankingu Masters in Management dziennika „Financial Times”.