81 procent maturzystów zdało tegoroczny egzamin dojrzałości, 6 procent oblało z więcej niż jednego przedmiotu. Pozostałe 13 procent to ci, którzy mogą poprawić się w sierpniu. Tak wynika z danych przedstawionych przez Centralną Komisję Egazminacyjną.

Najlepsze wyniki na maturze uzyskali uczniowie z województwa małopolskiego. Najgorzej wypadli maturzyści z województw zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego.
Najlepiej poszło maturzystom z liceów ogólnokształcących (90 procent zdało), gorzej uczniom techników (71%) oraz liceów profilowanych (60%). Fatalnie wypadły egzaminy w technikach i liceach uzupełniających (poniżej 25%).

Średnia punktów uzyskanych przez uczniów na maturze z języka polskiego to 55 (poziom podstawowy) i 63 (poziom rozszerzony), zaś z matematyki - 55 (poziom podstawowy) i 56 (poziom rozszerzony).

W maju maturę zdawało ponad 326 tysięcy abiturientów. CKE zapowiada, że pełne wyniki tegorocznego egzaminu, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu, będą udostępnione 13 września.