Sejm uchwalił zmianę ustawy o systemie oświaty. Ustawa ogranicza do 1 zł opłatę, która rodzice wnoszą za pobyt dziecka w przedszkolu oraz rekompensuje samorządom stratę z tego tytułu.

Dodatkowo nowelizacja zakłada, że każdy 4-latek otrzyma miejsce w przedszkolu od 1 września 2015 roku, a trzylatek - od 1 września 2017 roku.

Ustawa gwarantuje jednostkom samorządu terytorialnego dotację z budżetu państwa, którą będą otrzymywały od 1 września 2013 roku. Będzie ona przyznawana w odniesieniu do każdego dziecka korzystającego z edukacji przed¬szkolnej, bez względu na to, czy znajduje się ono w placówce publicznej czy niepublicznej.

Dotacja na jedno dziecko w roku 2013 wyniesie 414 złotych (okres od września do grudnia), natomiast w roku 2014 - 1242 złote. Będzie podzielona na trzy części. Jedna jej część ma zrekompensować samorządom ubytki spowodowane niższymi opłatami wpływającymi od rodziców. Z drugiej części finansowane będą dodatkowe etaty dla nauczycieli. Trzecia pójdzie na zwiększenie miejsc w przedszkolach.

Teraz ustawą zajmie się Senat.