Ustawa zakłada, że od 1 września tego roku, opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej - powyżej pięciu godzin bezpłatnych - ma wynieść nie więcej niż jeden złoty. Na obniżenie opłat wnoszonych przez rodziców za dodatkowe godziny opieki samorządy mają otrzymać dotację z budżetu państwa

Ustawa zakłada również nałożenie na gminy obowiązku zapewnienia od dnia 1 września 2015 r. każdemu czteroletniemu dziecku, miejsca w przedszkolu a dwa lata później, każdemu trzylatkowi. 

Od 1 września 2015 r. przedszkola niepubliczne będą mogły otrzymać dotację z budżetu gminy w wysokości 100 proc. kosztów utrzymania dziecka w samorządowym przedszkolu publicznym. Takie placówki będą jednak musiały dobrowolnie podporządkować się zasadom ustalonym przez gminy dla przedszkoli publicznych w zakresie np. opłat za dodatkowe godziny czy zasad rekrutacji.

Dotacja na jedno dziecko w roku 2013 wyniesie 414 zł (okres od września do grudnia), natomiast w roku 2014 - 1242 zł. Będzie podzielona na trzy części. Jedna jej część ma zrekompensować samorządom ubytki spowodowane niższymi opłatami wpływającymi od rodziców. Z drugiej części finansowane będą dodatkowe etaty dla nauczycieli. Trzecia pójdzie na zwiększenie miejsc w przedszkolach.