Naukę zawodu wybiera coraz więcej osób. Decyduje się na to 54 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, czyli o ponad 10 proc. więcej niż jeszcze 10 lat temu.
Pracodawcy domagają się, aby pierwsze zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych było opłacane ze środków Funduszu Pracy. Resort pracy rozważa tę propozycję.
Naukę zawodu wybiera coraz więcej osób. Decyduje się na to 54 proc. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, czyli o ponad 10 proc. więcej niż jeszcze 10 lat temu.