Po raz 15. ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, zorganizowany przez miesięcznik "Perspektywy" i "Rzeczpospolitą". Uroczystość odbyła się w Auli Politechniki Warszawskiej. Wszystkie szkoły, które znalazły się w czołówce rankingu, budowały swoją pozycję przez wiele lat. Tak jest na przykład w Lublinie - wyjaśnia Elżbieta Hanc, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych. Jak zwraca uwagę, ważne jest dobre współdziałanie między uczniami i nauczycielami oraz atmosfera spokojnej pracy.

W czołówce rankingu znalazło się też 64. Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie. Uczniowie mówią, że lekcje są tam prowadzone w formie wykładów, a z nauczycielami można porozmawiać na każdy temat. Jury, wybierając najlepsze szkoły, brało pod uwagę sukcesy na olimpiadach, maturę, wyniki egzaminów zawodowych oraz opinię akademicką.