Uczelnie powinny mieć prawo pobierania opłat za dodatkowe usługi edukacyjne. Ale wszystkie informacje o kosztach kształcenia muszą być dostępne na ich stronach internetowych - uważa dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, podsekretarz stanu w MNiSW.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) zgłosił postulaty w sprawie zmian w zapisach ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Czy uwagi studentów będą uwzględnione?

Tak. Projekt założeń nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym uzupełniliśmy już o zapis mówiący o konieczności opracowania przez uczelnię wzorca umowy zawieranej między szkołą wyższą a studentem. Zostanie on określony przez senat uczelni. Studenci zasiadają w tym organie, czyli będą mieli wpływ na ostateczne zapisy w niej zawarte. Uczelnie będą musiały udostępniać wzory na swoich stronach wraz z wykazem opłat, jakie chcą pobierać od studentów. To jest niezwykle istotne dla kandydatów na studia. Zyskają możliwość zapoznania się z nimi jeszcze przed podjęciem decyzji o wyborze studiów.