Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaproponowało nowe stawki opłat rekrutacyjnych w uczelniach publicznych. Ci, którzy będą się starali o przyjęcie na kierunki artystyczne i architektoniczne, zapłacą 150 zł. Dla osób, gdzie postępowanie wymaga sprawdzenia sprawności fizycznej, opłata wyniesie 100 zł. Kandydaci na pozostałe kierunki zapłacą 70 zł, czyli o 15 zł mniej niż w latach ubiegłych.

Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2013/2014. Jest on w trakcie konsultacji społecznych. Wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Resort nauki wyjaśnia, że obniżenie stawki wynika z tego, że uczelnie prowadzą rekrutację w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego bez prowadzenia kosztochłonnych egzaminów wstępnych.

Etap legislacyjny

Projekt