Każda szkoła wyższa w Polsce może ustalać własne zasady przywracania studentów na dany kierunek. Dziekan wydziału ma prawo zażądać w takiej sytuacji opłaty za powtarzanie ćwiczeń i wykładów. Jeśli w trakcie przerwy powstały różnice programowe, osoba, która powróci na uczelnię, musi je uzupełnić.
Student, który przerwał naukę w szkole wyższej, może wnioskować o wznowienie kształcenia. Uniknie w ten sposób ponownej rekrutacji na wybrany kierunek, a uzyskane wcześniej zaliczenia z wykładów i ćwiczeń zostaną mu wliczone do programu. Dzięki tej możliwości nie będzie musiał rozpoczynać nauki od pierwszego roku.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat: