Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej przystąpi do matury z co najmniej jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Nie będzie musiał go zaliczyć, żeby zdać egzamin dojrzałości.
Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) zmienia zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych i sprawdzianów dla szóstoklasistów.
Od 2015 roku maturzyści nie będą już musieli przygotowywać prezentacji z języka polskiego. W zamian podczas egzaminu ustnego uczeń wylosuje zadanie składające się z tekstu kultury (np. wiersza czy obrazu) oraz polecenia. Będzie miał 15 minut na przygotowanie odpowiedzi. Na własną wypowiedź otrzyma 10 minut, kolejne 5 minut będzie trwała rozmowa z egzaminatorami.
Resort edukacji tłumaczy, że obecnie maturzyści często nie przygotują pracy na sprawdzian ustny samodzielnie. Korzystają z internetu bądź płacą za opracowanie prezentacji.
– Aktualny sposób przeprowadzania egzaminu ustnego był wprowadzony w 2005 roku i wraz z rozwojem nowych technologii ta formuła wyczerpała się i jej nieskuteczna – przekonuje prof. Sławomir Żurek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Dodaje, że nowa propozycja pozwoli na sprawdzenie umiejętności czytania i mówienia.
MEN chce również wprowadzić obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego, ale nie będzie dla niego określonego progu zdawalności.
– Nowy wymóg wynika z obecnej praktyki szkół wyższych, które oczekują od kandydatów na studia poszerzonej wiedzy z minimum jednego przedmiotu – tłumaczy Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej.
Obecnie 30 proc. maturzystów nie przystępuje do żadnego dodatkowego przedmiotu. Resort edukacji zapowiada też, że zmieni się krytykowany sposób oceny prac maturalnych.
– Chcemy odejść od klucza odpowiedzi, na rzecz całościowej oceny wykonanego przez ucznia zadania – twierdzi Krystyna Szumilas.
MEN wprowadzi również zmiany w sprawdzianach dla szóstoklasistów. Uczniowie szkół podstawowych od 2015 roku będą obowiązkowo zdawali egzamin z języka obcego.
Projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie struktury, sposobu i warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu maturalnego, rodzaju stosowanych zadań egzaminacyjnych oraz sposobu ich oceniania zostanie w tym tygodniu skierowany do konsultacji społecznych.
Etap legislacyjny
Projekt