Zamiast pisać projekt i startować w konkursie o środki z Unii Europejskiej, przedsiębiorca otrzyma bon, za który kupi szkolenia dla pracowników
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pracują nad stworzeniem systemu zapewniania jakości szkoleń dofinansowywanych przez UE. Ma obowiązywać w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Są już wstępne założenia, które mają dotyczyć szkoleń dla pracodawców i ich pracowników. Te dotowane przez UE mają być bardziej dopasowane do ich potrzeb. Z badania Bilans Kapitału Ludzkiego wynika bowiem, że obecnie podaż szkoleń oraz popyt na nie wśród przedsiębiorców nie pokrywają się.
– Firmy szkoleniowe będą musiały dostosowywać swoją ofertę do oczekiwań przedsiębiorców, badać potrzeby rynku i profilować swoje usługi – podkreśla Anna Świebocka-Nerkowska, dyrektor departamentu rozwoju kapitału ludzkiego w PARP.