Wśród prezesów firm zdecydowanie więcej jest absolwentów politechnik niż ekonomistów - wynika z zestawienia "Rzeczpospolitej", która zbadała kariery zawodowe 435 top menedżerów.

Prawdziwymi kuźniami prezesów są: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Śląska w Gliwicach. Ponad jedna czwarta szefów czołowych firm ma dyplom jednej z tych uczelni.

Wyraźnie daje się zauważyć rosnące znaczenie absolwentów uczelni ekonomicznych. Prawie, co piąty z top menedżerów ma dyplom jednej z nich - najczęściej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która zajęła czwarte miejsce w tegorocznym zestawieniu. 3,4 proc. prezesów największych polskich firm to absolwenci uczelni zagranicznych.

Ranking prezesowskich kuźni gazeta przygotowała po raz szósty na podstawie nadesłanych ankiet oraz danych dostępnych na stronach internetowych firm.