Średnie wynagrodzenie nauczycieli będzie wyliczane dla wszystkich stopni awansu zawodowego łącznie, a nie jak obecnie dla każdej grupy oddzielnie. Takie rozwiązanie proponuje resort edukacji narodowej. Chce w ten sposób doprowadzić do tego, żeby samorządy mniej dokładały do nauczycielskich pensji. Gminy unikną bowiem wypłacania tzw. czternastek. Resortowe propozycje nie zmieniają jednak skomplikowanego mechanizmu naliczania nauczycielskich wynagrodzeń. Właśnie tego domagają się samorządy. Dodatkowo system płac nie będzie skutecznie motywował nauczycieli do lepszej pracy. Ci z najwyższym stopniem awansu wciąż będą otrzymywać średnio ponad 5 tys. zł. Z kolei osoby rozpoczynające pracę w szkole będą zarabiać mniej, bo nie będą otrzymywać wyrównań.

Zarabiają dużo i mało

W samorządowych szkołach nauczycieli możemy podzielić na tych dobrze zarabiających i na tych, którzy nie mają zapewnionych średnich płac. Tych pierwszych nie brakuje w dużych miastach. Tam średnie płace przekraczają kwoty wymagane przez art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Zgodnie z nim dla każdego stopnia awansu zawodowego samorządy muszą zapewniać co najmniej średnie płace.

Płaca nauczycieli

Płaca nauczycieli

źródło: DGP

Tak dzieje się na przykład w Warszawie. Za ubiegły rok samorząd nadpłacił nauczycielom aż 157 mln zł. W efekcie średnie wynagrodzenie nauczycieli z najwyższym stopniem awansu wynosiło blisko 5,3 tys. zł. Dla porównania dopiero po wrześniowej podwyżce tego roku ustawowa średnia dla tej grupy wynosi 5 tys. zł.

Ratusz podkreśla, że za ten rok też spodziewa się dużej nadpłaty. Podobnie jest w Szczecinie. Tam nauczycielom dyplomowanym miasto nadpłaca ponad 4 mln zł, ale stażystom zaledwie 160 tys. zł. Z kasy Urzędu Miasta w Lublinie ekstra do nauczycieli trafia 7 mln zł. Podobnie jest w Gdańsku.

– W ubiegłym roku nadpłaciliśmy ponad 5,8 mln zł, a w tym szacujemy, że wydamy na ten cel około 4,8 mln zł – tłumaczy Dariusz Wołoćko z Urzędu Miasta w Gdańsku.

Tłumaczy, że nadpłaty wynikają z wysokich dodatków motywacyjnych i wysługi lat nauczycieli z najwyższym stopniem awansu.