We wrześniu 2013 r. będą wersje próbne trzech e-podręczników do matematyki, we wrześniu 2014 - pierwsze gotowe e-podręczniki, a w czerwcu 2015 będzie przygotowanych 18 podręczników do 14 przedmiotów - poinformowała minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas.

Szumilas podczas poniedziałkowej konferencji prasowej poświęconej zmianom w edukacji przypomniała, że rozpoczął się projekt pilotażowy cyfrowej szkoły.

"Ma on na celu wypracowanie pewnych rozwiązań, popatrzenie, jaka konfiguracja sprzętu jest najkorzystniejsza, jak nauczyciele wykorzystują ten sprzęt. Dlatego nie jest to proste zaopatrywanie szkół w sprzęt komputerowy. Chodzi o to, aby zmieniała się lekcja, nie tylko informatyki, ale także języka polskiego, matematyki, przyrody. By nauczyciel wybierał taką metodę pracy, która umożliwi lepsze przyswojenie wiedzy przez uczniów, w sposób bardziej atrakcyjny i nowoczesny. I musi być zachowana równowaga między metodami tradycyjnymi a nowoczesnymi" - mówiła Szumilas.

Jak zaznaczyła, w ramach kompleksowego programu cyfrowa szkoła resort przeznaczy również 20 mln na szkolenia nauczycieli. "To nie są szkolenia jednorazowe, ale towarzyszenie nauczycielowi przez cały rok szkolny. W ramach tego projektu przygotowujemy również e-zasoby, w tym e-podręczniki. Uczeń zyska ciekawsze lekcje, nowoczesny sprzęt, darmowe e-podręczniki, dostęp do nowoczesnych technologii. Nauczyciel zyska nowe umiejętności dzięki szkoleniom, interaktywne narzędzia, większe zainteresowanie uczniów na lekcjach. Gospodarka i społeczeństwo - szkołę przygotowującą do realiów współczesnego świata, zwalczającą wykluczenie cyfrowe, a pracownicy szkoły będą biegli w nowoczesnych technologiach" - podkreśliła minister.

Dodała także, że resort kończy wybór partnerów do programu e-podręczników i negocjacje umów z partnerami. We wrześniu 2013 roku będą wersje próbne trzech e-podręczników do matematyki, we wrześniu 2014 roku pierwsze gotowe e-podręczniki, w czerwcu 2015 roku będzie przygotowanych 18 podręczników do 14 przedmiotów. "Z e-podręczników będą mogli korzystać uczniowie i w szkole, i w domu, bo będą one umieszczone na platformie ogólnie dostępnej i bezpłatnej" - dodała Szumilas.